Паркирах колата пред Sexy Death. Рошни беше облегната на стената на сградата.

Всъщност Sexy Death не е официалното име на сградата. Това е тайна агенция за секс и убиства. Всички, които работят във фирмата я знаят като Sexy Death, но за околните това е просто DJ&B. Убиваме хора и ги носим тук. Шефовете ги дават на мутиралите канибали, които биват държани в клетки в мазето.

-Ро!-провикнах се и размахах ръка към приятелката си.

Тя не ме чу и се наложи да изкрещя името и по-силно. Ах, това момиче... трябва да си сложи слухов апарат.

-Биа!-усмихна се Рошни и дотича до мен.
-Дойдох.-казах унило.
-Виждам глупаче.-усмихна се още по-широко и остави малка целувка по устните ми.

Отдръпнах се.

-Не го прави.-навъсих вежди.

Когато се целувам с някого имам привилегията да го убия след като се възползвам от него, но с Рошни не е така. Тя е най-добрата ми приятелка и не бих посмяла да и посегна, нито тя на мен.

-Добре сърдитке.-придърпа ме до себе си и сля устните ни-Това е за последно.

Крива усмивка се разпространи на устните ми.

-До посетим ли Аут, Сайд и Рер?-ухили се Ро.
-Добре.-направих опит да се усмихна.

Така, нека обясня. Има три клетки с канибали. Във всяка от тях има по трима мутирали канибали. Ние, с Ро, си харесахме за любимци трима. И си ги кръстихме. От думата аутсайдер, направихме имената Аут, Сайд и Рер.

Минахме по коридорите и навлязохме в мазето. Първата клетка беше тази на любимците ни. Те лежаха, но станаха и започнаха да дращят клетките, щом ни видяха.

-По дяволите!-изпсува Ро-Забравихме да донесем някой мъртвец.

Не казах нищо.

-Имам един в багажника.-каза Ро-Отивам да го донеса.

Ро излезе. Чувах само тракането на черните и токове, по циментовото стълбище. Скоро стъпките и замлъкнаха. Чувах само прахтенето на канибалите зад мен.

Обърнах се към тях. Бяха голи и покрити с козина навсякъде, освен лицето и корема. Членовете им бяха надървени и скокнали. От устата им течеше слюнка. Имаха големи зъби, достанъчно остри, за да разкъсват плътта на мъртвите хора, които им носим.

Цялата тази организация се крепи на тези девет извратени подобия на хора. Всички се бъхтят да им носят мъртъвци. Фирмата има принос от това, за който не съм много наясно, но нали ми плащат, това е важното.

-Момчета?-усмихнах се мръсно.

Чух тракането от токовете на Ро, по пода. Носеше женски труп на рамо.

Извадих ключовете от джоба си.

-Ще бъдете добри момчета, нали?-попитах.

Мутиралите задраскаха по клетката с ноктите си.

-Правилен отговор.-отключих клетката.

Рошни хвърли женското тяло на пода, а канибалите скочиха върху него и сякаш за секунди, го излапаха. Сайд започна да повръща русата коса на момичето, но иначе не беше останало нищо друго от тялото и.

Момчетата и пода около тях, бяха в кръв. Стана ми гадно, като се сетих, че трябва да се чукам с тях. Когато някой им носи трупове, някое момиче трябва да остане да се чука с тях, иначе не ни позволяват да ги вкараме в клетката.

Не исках да чакам повече. Мразех да правя секс с канибалите на фирмата, но нямаше как. Не можех да ги застрелям след секса и може би затова не ми харесваше да се чукам с тях.

Застанах в животинска поза, ръце и колена опряни в земята. Ро легна по гръб на пода, като се подпираше с лакти и сгъваше колена. Тя беше с рокля и на Рер му бе лесно, просто да и повдигне роклята и да се тласне в нея.

Усетих, че Аут и Сайд ми смъкнаха полата до коленете. Ноктите им драскаха кожата ми и сигурно оставяха следи по задника ми. Единият навлезе отпред, а другият отзад. Мамка му, това болеше. Крещях и стенех от болка и малко от удоволствие, но болката беше по-силна от удоволствието и аз просто се молех този ад да свърши по-бързо.

Рошни също крещеше, но аз знаех, че е от управление. Тя обича груби мъже.

"Аз също, но това тук не са мъже. Това са мутирали хора."-казах си на ум.

Когато двама нормални се забиват едновременно в двата отвора боли, а двама мутанти...

Момчетата свършиха в мен. И в двата тунела!!!

Станах, изправих се и видях, че между краката ми има тънка струя кръв. Притиснах ръката си между краката и изчаках болката да отмине. Вдигнах бельото и полата си.

Погледнах към Рошни. Рер още се забиваше в нея. Ро се разтресе под голямото му, космато тяло и разбрах, че е свършила. Рер продължаваше да дращи бедрата и и да се тласка, когато потръпна осъзнах, че и той е свършил. Ро се изправи и оправи роклята си.

-Момчетата време е да влизате в клетката!-казах сурово.

Мутантите изръмжаха.

-Не ми ги ръмжете тука!-изкрещях-Позволихме ви да ни чукате, сега марш в клетката!

Тримата се спогледаха недоволно и с пъшкане и мрънкане, влязоха доброволно в клетката. Затворих вратата и я заключих. Качихме се нагоре по стълбите. Бяхме в централната зала, откъдето можеш да видиш почти всички офиси.

Запътихме се към входа, когато усетих нечия ръка да се увива около китката ми. Обърнах се рязко и видях Уил.

-Какво?-казах през зъби.
-Шефа ви вика. -каза спокойно Уил и пусна ръката ми.
-Какво пък сега?-изпуфтя Рошни.

Защо тя пуфти? Аз съм ощетената. Нали, именно в мене се блъскаха двама мутирали канибали?

-На мисия или нещо подобно.-повдигна рамене, Уил.
-Мисия?-повдигнах вежда.
-Казах или нещо подобно.-измърмори Уил и тръгна на друга посока. 
-Какво ли може да е?-запитах се.

Рошни повдигна рамене.

-Да проверим?-усмихнах се криво.

Качихме се по всички, тези толкова много, стъпала. Кабинета на шефа беше точно срещу кафе машината. Съвпадение? Не мисля.

-Господин Чейнк?-Ро почука по вратата. 
-Влез.-каза плътният мъжки глас, от другата страна на вратата.

Рошни отвори вратата. Влязохме.

-Седнете.-шефа посочи двата стола пред бюрото си.

Седнахме и зачакахме "мисията".

-Така.-потупа изпъкналота си коремче- По същество.

Млъкна.

-Да?-каза нетърпеливо Ро.
-Трябва да отидете в колежа Montal.

Ъм...защо?

-Защо?-дланите ми се потяха.
-Спокойно, Бианка, ще ви кажа.-г-н Чейнк се облегна назад на стола си.
-Спокойна съм.-усмихнах се наполовина.
-Ще се преструвате на новите ученички. Има едно конкретно лице, което искам да посетите и да го убедите да дойде в Sexy Death. 
-Него?-попита Ро.
-Да. Момче на 19 години. Руса коса, сини очи...дрън-дрън.Тук има негово описание и данни.-подаде някакъв плик на Рошни.
-С нашите си имена ли да се представим?-попитах.
-Да.-каза шефа-В плика има подробности за задачата ви. Свободни сте.

Станахме и излязохме от кабинета... и от Sexy Death.

-Ще ми дадеш ли плика?-попитах Ро.
-Вземи го. Утре трябва да тръгнем. Ще се видим сутринта.

Подаде ми плика и се качи в колата, след което си тръгна. Аз се качих в моята и отворих плика. Първото, което видях беше името. Квинт Джанас.

Уебсайт в alle.bg