Квинт паркира пред някакъв сив блок. Очите ми шареха по сградата, докато мис "Надута пуйка" разкопчаваше колана си.

През целия път стоях нацупена със скръстени ръце и гледах пътя.

-Хайде.-Квинт докосна лакътя ми.
-Добре.-казах троснато и затворих вратата.

В този момент се замислих, че може би се сържа не по-малко откачено от Квинт. Единствената разлика е, че той сменя настроенията си като възрастен човек, а аз като разглезено детенце.

-Ще правим ли нещо като влезем?-повдигна игриво вежда Квинт.
-Нали просто щях да пренощувам при теб?
-Да, питам ще правим ли нещо? Дарц, дама, шах, монополи, карти...такива неща.-каза все още ухилен до уши.
-О.-това бе единственото, което излезе през устата ми.
-Ти какво си помисли?-по лицето му се разля мазна усмивка.
-Какво...нищо.-заекнах.

Уха!Аз заекнах и се препотих като потна мишака.

"Потна мишка?-обади се съзнанието ми-Губиш разума си Бианка, дори сравненията ти не струват."

-Хайде, да влизаме.-подкани ме Квинт.

***
-Какво ще правим сега?-казах саблазнително и се изтеглих назад на леглото му.
-Нали не искаше да те чукам?-повдигна вежда той и скаси разстоянието по между ни.
-Че кой говори за чукане?-засмях се-Питам ще правим ли нещо като шах или карти?

Перзността се усещаше силно в гласа ми, но нали дова бе целта. Не знам как, но настроението ми на ядосано пет годишно момиченце отмина и на негово място се настани перверзна млада дама.

-Ти какво си помисли?-попитах въпреки, че знаех отговора.

Той притисна тялото ми между неговото и леглото. Ръката му, незнайно как, се промъкна под роклята и започна да гали бедрото ми.

-Много добре знаеш какво си помислих.-усмихна се самотоволно и езика му докосна ключицата ми.

Ръката му докосна най-интимното ми място и започна да го масажира с пръсти.

Аз бях забила пръсти в завивката и не можех да видя нищо, очите ми бяха здраво стиснати, от удоволствието.

Квинт повдигна роклята ми до кръста и започна да трие чатала си в моя. Много ясно можех да усетя огромната издутита получила се на дънкити му.

-Квинт...аз-гърлото ми беше пресъхнало, думите трудно излизаха от устните ми-Условието... условието ми беше... просто да остана да пренощувам.-той сякаш не чуваше думите ми, продължаваше да натиска издутината на панталоните си срещу напълно голята ми кожа, но въпреки това събрах сили и продължих-Условието беше ...без секс.

Устните му още играеха по врата ми.

-Изобщо не харесвам това условие.-издиша срещу врата ми и вкара един пръст в мен.
-О, Квинт, побъпкваш ме!-започнах да стана, когато вкара втори пръст и ги задвижи навътре и навън.

Ръцете ми се преместиха на тениската му и започнаха да я надигат, когато се чу затваряне на врата.

Квинт застина на момента и лицето му прибледня.

-Мамка му!-прошепна той и изкара пръстите си от мен, като ме надигна грубо от леглото.
-Квинт?-чух познат женски глас.

Квинт смъкна роклята ми както си беше и оправи тениската.

-Квинт?-гласът беше по-близо.

През вратата се подадоха маркови черни обувки, придружавани от красива, млада... Рейвън!?

Какво?

Когато ме видя лицето и почервеня, после погледна към Квинт и аз проследих погледа и до издутината на дънките му.

-Как си позволяваш да водиш любовниците си в апартамента ни?-изкрещя и докато се усетя Рейвън вече беше зашлевила Квинт.

Любовница?Апартамента им? Техния апартамент?

-Вие живеете заедно?-погледнах я объркано.
-Да, кучко, живеем заедно!-изплю Рейвън.
-Ей, внимавай как ме наричаш!-приближих се към нея.
-Не струваш, Бианка, не струваш!-изсъска Рейвън, на няколко сантиметра от лицето ми.
-О, знам това, Рейвън.-усмихнах се самодоволно-Знам, че не струвам, защото аз съм безценна. 
-Пфф, прекалено се ласкаеш!-изпуфтя тя.
-Ще видиш, Рейвън.-направих още една крачка към нея-Някой ден ти ще паднеш и когато надигнеш глава ще ме видиш във висините.
-О, боже, Бианка!-засмя се Рейвън-Ти си наистина странна птица.
-Е, поне призна, че съм птица. Както казах, аз ще съм във височините.-усмихнах се-А относно твоето признание...
-Момичета престанете!-прекъсна ме Квинт.

Погледнах го с един бърз поглед и отново се съсредоточих върху Рейвйн.

-Мога да призная, че си те бива за червей.-усмихнах и се мазно-Сигурно си добра в леглото, че Квинт да се задържи с теб.
-Замълчи!-прекъсна ме.

Лицето и бе почервеняла от яд.

-Прекалено се филмираш, Бианка Калинс!-изсъска тихо и злобно, Рейвън.
-Уха!-засмях се и направих крачка назад, защото не можех да понасям факта да съм в такава близост с нея-Запомнила си двете ми имена!
-О, я млъквай, малка надута...-докато се усетя тя беше отгоре ми.

Рейвън дърпаше косата ми, а аз дращех ръцете и. Квинт се втурна напред и хвана и двете ни за ръцете.

-Престанете!Престанете вече!-изкрещя в лицата ни.
-Точно ти не се меси!-Рейвън насочи пръст към него-Не стига, че ми изневеряваш, а и...
-Да, изневерявам ти, да!-прекъсна я, крещейки, Квинт-И знаеш ли какво? Не ми пука!

Лицето му беше изопнато и бяло като платно, за разлика от това на Рейвън, което беше червено като домат.

-Не смей да ми говориш така!-изкрещя Рейвън на милиметри от лицето му.
-И знаеш ли какво, Бианка не е единствената, с която ти изневерявам!-продължи той, сякаш не чул думите и-Бил съм между краката на по-голямата част от момичетата, които познавам.

Рейвън стоеше като статуя насред стаята и се взираше в Квинт с широко отворени очи. Отвори уста, очевидно да каже нещо, но нищо не излезе от нея.

Рейвън беше видимо изненадана от признанието на Квинт, а аз се изненадах от изненадата и. Не може Рейвън да не е знаела за другите момичета, около чатала на гаджето си. Или просто си е мислила, че са по-малко?

Не знам, а и не ме интересува. Моята работа е да накарам Квинт да се присъедини към организацията. Крайно време е да се заема по този въпрос.

Уебсайт в alle.bg